تنظیمات فرم بررسی پرونده :گروه مشاوران نوین با راه اندازی سیستم بررسی پرونده قضایی، به صورت غیرحضوری شما را از مراجعه حضوری و همچنین اتلاف وقت و هزینه جهت دریافت مشاوره بی نیاز نموده است.

با ارزیابی پرونده توسط وکلای متخصص، مسیر قضایی و فرآیند اجرایی برای شما مشخص شده و براساس این ارزیابی می توانید مرحله بعدی قضایی خود را به صورت دقیق و برنامه ریزی شده مشخص کنید.

ارسال مدارک : پسوند های مورد قبول png, doc, docx, zip, jpg, jpeg

هزینه ثبت درخواست 500,000 تومان می باشد.