تنظیم اوراق قضایی و قرارداد توسط وکیل پایه یک دادگستری: تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه توسط تیم وکلای دادگر با توجه به اینکه بررسی بسیاری از مراحل دادگاه و بالخصوص اوراق طرح دعوای قضایی، بدون حضور شاکی انجام می‌گیرد، نگارش محتوا و جزئیات آن بسیار مهم می‌باشد.این اوراق از ابتدا تا انتهای مراحل قضایی ثبت و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

لذا تهیه و تنظیم مناسب آن‌ها به سرعت و نتیجه فرایند قضایی کمک خواهد کرد. تنظیم هرگونه اوراق قضایی را به ما بسپارید لایحه اظهارات، پیشنهادات دفاعیات، مستنداتی است که در قالب نوشتاری به دادگاه و یا دادسرا ارائه می‌گردد.

در تنظیم لایحه قواعد و اصولی باید رعایت گردد که صرفا اشخاص حقوقدان یا اشخاصی که تبحر به امور حقوقی منطبق با قوانین دارند می‌توانند آنرا تنظیم نمایند.

ارسال مدارک : پسوند های مورد قبول png, doc, docx, zip, jpg, jpeg

هزینه ثبت درخواست 500,000 تومان می باشد.