کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری؛ مطابق بند2 ماده 10 دیوان عدالت اداری در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان می باشد.

بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفات با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

کمیسیون ماده 100 شهرداری یکی از مراجع غیر دادگستری اختصاصی محسوب می شود که دارای شخصیتی مستقل و جداگانه از شهرداری است و مطابق با قانون شهرداری به بررسی تخلفات ساخت و ساز شهری، تجاوز به معابر و ... می پردازد.

اعضای کمیسیون ماده 100:

اگرچه کمیسیون ماده 100 شهرداری تحت نظارت از جانب شهرداری هر یک از منطقه ها واقع شده است ولیکن به گونه یک واحد کاملا مستقل و جداگانه مدیریت گردیده؛ اعضای این کمیسیون عبارتند از :

نماینده شهرداری

نمایندگان شوراهای شهر اسلامی شهر موردنظر

نماینده وزارت دادگستری که با شهر دارای ارتباط است.

نماینده وزیر کشور و یا نماینده فرمانداری هر یک از مناطق.

*در حال حاضر کمیسیون ماده 100 در کلیه شهرها وجود دارد و تمامی اعضای این کمیسیون به غیر از نماینده شهرداری از حق رای برخوردار هستند.

انواع تخلفات کمیسیون شهرداری:

تخلفاتی در کمیسیون شهرداری رسیدگی می شوند بسیار گسترده هستند که در اینجا ما به برخی از تخلفاتی که بیشتر مطرح شده اند اشاره خواهیم نمود:

  • ساخت بنا بدون داشتن پروانه ساخت
  • رعایت نکردن ایمنی و استحکام بنای ساختمان
  • تغییر کاربری ساختمان
  • عدم ساخت پارکینگ و یا عدم ایمنی آن
  • تجاوز به حریم عمومی
  • تبدیل به نوع استفاده از پارکینگ به مسکونی یا تجاری
  • احداث ساختمان در زمین های کشاورزی
  • احداث ساختمان خارج از ارتفاع مشخص شده در پروانه ساخت