شناسه : pro-23194274

نامه عدم نیاز

70,000 تومان 90,000

نامه عدم نیاز به کارگرانی اختصاص داده می شود که بدون میل و اراده خود از سازمان اخراج شده اند و کارفرما نیز موظف است این نمه را به تمامی کارگرانی که بدون میل و اراده خود از سازمان حذف شده اند ارائه دهد. به طور مثال ممکن است کارفرما پس از پایان مدت کارگر عدم همکاری  قرارداد کار را اعلام نماید که این موضوع باید با ارائه نامه عدم نیاز انجام شود.

نظرات کاربران برای محصول : نامه عدم نیاز