اداره کار

حقوقی

یک پرسنل داشتم شکایت کرده و مرتکب جرم خیانت در امانت شده ، نمیدونم چه روندی رو ادامه بدم بدون پرداخت حق و حقوق اضافی ایشون محکوم به جرم خیانت در امانت بشن ، ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام این دو موضوع از هم جدا هستند،حق و حقوق پرسنل در هرصورت باید پرداخت شود، ولی در مورد جرم خیانت در امانت اولا این جرم تعریف خاص خود را دارد و دوما اگر عمل پرسنل مشمول این جرم شود باید در مراجع قانونی به صورت جداگانه طرح و پیگیری شود.