حقوق 1402

حقوقی

با سلام اگر شخصی سال 99 استخدام شده باشد حقوق سال 1402 این شخص چقدر است؟

سلام و عرض ادب پایه حقوق شخصی که ابتدای سال 99 استخدام شده با احتساب پایه سنوات 60،061،530ريال می باشد. مبلغ 9،000،000 ريال بابت حق مسکن و مبلغ 11،000،000ريال بابت بن کارگری به مبلغ فوق اضافه می شود. اگر فرزند زیر 18 سال داشته باشند به ازای هر اولاد مبلغ 5،308،284ريال نیز به حقوق اضافه می شود.