عدم پرداخت اضافه کار توسط کارفرما

حقوقی

با سلام بنده به صورت قراردادی موقت قانون کار کارمند بانک ملت هستم و دارای 10 سال سابقه کار در بانک ملت را دارم و در این مدت بانک همیشه از پرداخت اضافه کار کارکنان به دلایل گوناگون سرباز می زند این در حالی می باشد که به زور همکار را وادار به اضافه کاری می کنن اما برای پرداخت آن شرط و شروط می گذارد. بندهایی از قرارداد بنده با بانک به شرح ذیل می باشد: ساعت کار موظف : 44 ساعت در هفته مطابق با برنامه زمانی بانک حق السعی: عبارت است از مزد و مزایای ماهانه براساس احکام ریالی صادره از سوی اداره کل سرمایه انسانی بانک در ماده 12 قرارداد بنده این دو مورد بعنوان سایر موارد شرایط قرارداد ذکر شده است: 1/12 طرف قرارداد مکلف به رعایت مفاد دستورالعمل ها و ضوابط و آئین نامه و بخشنامه های بانک می باشد. 3/12 طرف قرارداد انجام اضافه کاری در شرایط فصلی و برنامه ریزی شده تا سقف 4 ساعت در روز توسط بانک را می پذیرد. در یکی از اطلاعیه های بانک، بانک گفته که اضافه کار رو براساس تاثیرگذاری و کارایی و بهره وری پرداخت می کنه و اگر بانک بگه که کارمند دارای یکی از این شرایط نباشه بهش اضافه کار رو پرداخت نمی کنه، اکنون بانک به استناد همین اطلاعیه ایی که صادر کرده از پرداخت اضافه کار 90 درصد پرسنل سرباز می زند. می خواستم بدانم که آیا بانک طبق قانون حق دارد که کارمند را وادار به اضافه کار بکند و از آن طرف برای پرداخت آن شرط بگذارد؟ آیا امکان شکایت از بانک فراهم می باشد؟ آن هم شرطی که به راحتی می تواند دلبخواهی باشد که حتی اگر کارمند خودش را هم تکه پاره بکند می تواند بگویید چون کارایی و بهره وری نداشته ایی اضافه کارت را پرداخت نمی کنم.

با سلام و احترام خیر اجباری نیست