مفاصا حساب بیمه

هدف ما در این مقاله این است که شما را با مفهوم مفاصا حساب آشنا سازیم. ابتدا با معنی مفاصا آشنا می­شویم، سپس مفاصاحساب را تعریف کرده و انواع آن را ذکر می­کنیم و بعد از آن به شرح کامل مفاصاحساب بیمه می­پردازیم. پس تا پایان همراه ما باشید.


مفهوم مفاصا به چه معناست؟

 طبق لغت­نامه دهخدا و فرهنگ معین کلمه مفاصا به معنای تصفیه است. تصفیه در عربی به معنای «پاک کردن و پالوده کردن» است؛ تصفیه حساب در موردی به کار می‌رود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد؛ اما تسویه حساب به معنای «ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است، بنابراین میتوانیم مفاصا حساب را همان تصفیه حساب بدانیم. در واقعا مفاصا سندی است که طبق آن در تاریخ مقرر شده پس رسیدگی به حساب، به شخصی که درآمد هزینه با اون بوده تحویل می شود و پس دریافت مفاصا، از تاریخ مقرر شده مبالغ گذشته دیگر مورد حساب نخواهند بود.


مفاصا حساب چیست؟

عبارات مفاصا حساب در زبان انگلیسی با عبارت account settling خوانده می شود. زمانی می توانیم بگوییم مفاصا حساب باید انجام شود که قرارداد 2 طرف حقوقی یا حقیقی در حال پایان باشد و زمان تصفیه حساب بین طرفین قرارداد باشد. در واقع زمانی قرارداد بین دو طرف به پایان می رسد نوبت به مرحله تصفیه حساب و حسابرسی است که به این مرحله مفاصا حساب می گوییم.

در تعریف مفاصا حساب به زبان حسابداری باید بگوییم که مفاصا حساب برگه ای است که طی آن تمام جزئیات حساب های بدهکاری و بستانکاری ذکر می شود و مراحل تصفیه حساب نیز در آن ذکر می شود.


انواع مفاصا حساب

مفاصا حساب یک مفهوم عمومی است و در هر موضوعی که قراردادی آن وجود دارد می­تواند باشد. تهیه مفاصا حساب برای یک سازمان یا کسب و کار خاصی نیست و هر موسسه و سازمانی نیاز به شفاف سازی و تصفیه حساب مالیاتی دارد که بسته به امور و موقعیت های شغلی موجود در آن کسب و کار، نیاز به تهیه آن خواهد داشت.

در میان انواع مفاصا حساب می توان به موارد زیر اشاره داشت:

·         مفاصا حساب های بیمه

·         مفاصا حساب مالیاتی

·         مفاصا حساب نقل و انتقال سهام

·         مفاصا حساب دارایی آپارتمان

·         مفاصا حساب خودرو

·         مفاصا حساب ملکمفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟

 همانطور که از نام آن پیداست، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی همان تصفیه حساب با سازمان تامین اجتماعی است. این تصفیه بر مبنای ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی انجام می‌شود که به شرح زیر است:

ماده 37 قانون تامین اجتماعی: «تسویه حساب برای انتقال، رهن و اجاره‌ ملک انجام می‌شود که انتقال دهنده وظیفه دارد مفاصا حساب سازمان را دریافت کند و به انتقال گیرنده تحویل دهد.»

ماده 38 قانون تامین اجتماعی: «هنگام بستن هر گونه قرارداد، انتقال دهنده وظیفه دارد که با پایان یافتن قرارداد، مفاصا حساب را دریافت کند و آن را به انتقال گیرنده تحویل دهد، این عملیات به معنای خاتمه قرارداد انتقال دهنده با بیمه است.»

مفاصا حساب بیمه به این صورت انجام می‌شود که با ارائه یک سری مدارک از سوی پیمانکار یک نامه تهیه می‌شود که در آن فاکتورهای مالی و گزارشاتی ثبت شده که تصفیه حساب با بیمه را نشان می‌دهد.

این نامه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد تا پروسه تسویه حساب را به سرانجام برساند. روند به این صورت است که یک کارفرما اجرای پروژه خود را به پیمانکار می‌سپارد، پیمانکار عهده‌دار صفر تا صد پروژه می‌شود.

پیمانکاران نیز برای اجرای پروژه‌ کارفرمایان اقدام به استخدام نیرو می‌کنند و طبق قوانین و مقررات آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌دهند.

کارفرما مبلغی که بابت بیمه کارگران مورد نیاز است را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. اما درصدی از آن مبلغ را جهت تضمین بیمه کارکنان و تصفیه حساب با تامین اجتماعی نزد خود نگه می‌دارد.

کارفرما معادل 5 درصد مبلغ قرارداد را نزد خود جهت تضمین کار پیمانکار نزد خود نگه می‌دارد.

از سوی دیگر پیمانکار تا زمانی که تمام امور مرتبط با بیمه کارکنان تصفیه حساب با سازمان تامین اجتماعی را به طور کامل انجام ندهد نمی‌تواند باقی‌مانده مبلغ قرارداد (همان 5 درصد) را از کارفرما دریافت کند.

زمانی که یک پروژه به اتمام می‌رسد پیمانکار به کارفرما اطلاع می‌دهد. در همین زمان کارفرما یک نامه تهیه می‌کند و خطاب به تامین اجتماعی اتمام پروژه را اطلاع‌رسانی می‌کند.

کارفرما همچنین تاریخ شروع و پایان قرارداد، مبلغ قرارداد و میزان کار انجام شده توسط پیمانکار را شرح می‌دهد و این نامه را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد که فرایند مفاصا حساب را طی کند.

پیمانکار این نامه را به سازمان تامین اجتماعی تحویل می‌دهد و درخواست مفاصا حساب می‌کند. سازمان تامین اجتماعی با توجه به نامه پایان کاری که کارفرما تهیه کرده است اقدام به محاسبه می‌کند.

این محاسبه بر اساس میزان درصد مکانیکی کار، درصد دستی کار و حق بیمه بیکاری صورت می‌گیرد. سازمان تامین اجتماعی با پایان محاسبه؛ میزان مابه‌التفاوت را از پیمانکار دریافت می‌کند و برگه مفاصا حساب را به او تحویل می‌دهد.

در صورتی که پیمانکار نسبت به حق بیمه محاسبه شده اعتراضی نداشته باشد، با گذشت تقریبا هفت روز کاری برگه مفاصا حساب صادر می‌شود.


مبالغ واریزی جهت اخذ مفاصا حساب

برای اینکه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی را اخذ کنید باید مبالغ زیر را به حساب تامین اجتماعی واریز نمایید:

 • مجموع ناخالص کارکرد
 • همچنین مجموع مبالغ حق بیمه

 

مشخصات مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

در برگه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، موارد زیر درج شده است:

 • تاریخ و شماره صدور مفاصا حساب
 • شماره پرونده پیمانکار نزد سازمان تامین اجتماعی
 • ردیف پیمان یا کد کارگاه پیمانکار
 • نام کارفرما (دولتی یا خصوصی)
 • نام پیمانکار
 • موضوع پیمان (پیمانکاری عملیاتی فلان)
 • شماره قرارداد کارفرما با پیمانکار و تاریخ انعقاد قرارداد
 • مبلغ ناخالص کارکرد پیمان

مدارک لازم برای مفاصاحساب تامین اجتماعی

مدارکی که برای صدور برگه مفاصا حساب بیمه لازم است به شرح زیر است:

 • نامه درخواست مفاصا حساب از طرف انتقال دهنده یا همان کارفرما که نام و نشانی کارفرما نیز در آن درج شده باشد.
 • تاریخ شروع و پایان قرارداد
 • اعلام موضوع قرارداد
 • اعلام مبلغ قرارداد و پرداخت مطالبات
 • اعلام مبلغ کل کارکرد طبق صورت وضعیت
 • اعلام نحوه تامین مصالح
 • ارائه صورت وضعیت قطعی
 • ارایه آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات (اشخاص حقوقی)
 • ردیف پیمان و کد کارگاهی (دریافت آن نیازمند معرفی نامه انتقال دهنده و کپی قرارداد است)
 • گواهی معرفی کارفرما (شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه باشد)
 • صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی
 • کپی کارت ملی و شناسنامه (اشخاص حقیقی)
 • ثبت ارزش افزوده (اشخاص حقیقی)
 • اساسنامه (اشخاص حقیقی)

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه چگونه است؟

 درخواست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی در چندین مرحله انجام می‌شود که به شرح زیر است:

1- نامه درخواست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی 

پس از اعلام پایان کار پروژه، کارفرما باید نامه درخواست مفاصا حساب بیمه را به پیمانکار ارائه دهد تا فرایند تصفیه با تامین اجتماعی را طی کند. در این نامه باید چگونگی تامین مصالح نیز مشخص شود.

2- ارایه یک نسخه قرارداد به تامین اجتماعی

در این مرحله لازم است یک نسخه از قراردادی که مابین کارفرما و پیمانکار منعقد شده؛ به سازمان تامین اجتماعی ارائه شود. در اینجا پرونده تشکیل می‌شود و کد کارگاهی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

3- ارسال لیست کارکنان به تامین اجتماعی

یک لیست کامل از تمامی کارکنان پروژه باید به شعبه تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه آنها به طور کامل پرداخت شود.

4- محاسبه تامین اجتماعی

در این مرحله سازمان تامین اجتماعی مبالغی که پیمانکار به صورت ماهانه پرداخت می‌کرده را محاسبه می‌کند و از مبلغ نهایی که محاسبه کرده کسر می‌کند. اگر مابه‌التفاوتی وجود داشته باشد پیمانکار باید آن را پرداخت کند.

5- صدور مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی 

سازمان تامین اجتماعی پس از اینکه صحت قرارداد و جزئیات آن را بررسی کرد و میزان مابه‌التفاوت حق بیمه محاسبه شده را از پیمانکار دریافت کرد، آنگاه اقدام به صدور مفاصا حساب بیمه می‌کند و آن را به پیمانکار تحویل می‌دهد.


سخن پایانی

 

در این مقاله به طور کامل مفاصا حساب را توضیح داده و انواع آن را ذکر کردیم، هم چنین به بررسی کامل مفاصا حساب بیمه پرداختیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص کارشناسان گروه مشاوران نوین  در خدمت شما هستند.

 

نظرات : 0

ثبت نظر

برای گذاشتن نظر ابتدا وارد شوید